Sosyal Hizmetler

Amacımız

“Biz belediyeciliği; yol, su ve altyapı hizmetlerinden ibaret saymıyoruz. Sosyal ve kültürel çalışmaları, kent bilincinin gelişmesi ve daha huzurlu bir yaşam için önemli bir unsur olarak görüyor ve bu konuda dünyaya örnek olacak çalışmaları gerçekleştiriyoruz.” anlayışı ile; Zara ilçesi mücavir alan sınırları içinde yaşayan ekonomik sıkıntı içerisindeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları olan, gıda ve temizlik malzemesi, yakacak (kömür), ekmek, giysi, eğitim yardımı (bot-kaban, çanta, kırtasiye) ihtiyaçlarını belirli bir süre karşılamak; toplumsal barışın ve yoksulluktan kaynaklanan suçların ortadan kalkmasına destek vermek, zor şartlardaki ihtiyaç sahibi insanlarımıza yaşam desteği vermek.

Kimlere Hizmet Veriyoruz ?

Zara ilçesi mücavir alan sınırları içinde yaşayan, müdürlüğümüze yoksulluk belgesi ile adrese dayalı aile beyanı ve nüfus cüzdan fotokopileri ile tarafımızdan doldurulan başvuru formu beraberinde müracaat edenler SGK taramasından sonra; adresinde yapılan sosyal inceleme ile birlikte, aylık gelirleri TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından belirlenen açlık ve yoksulluk sınırları altında kalan, ailelere yardımlarımız düzenli olarak verilmektedir

Gıda-Temizlik Malzemesi Yardımından Yararlanma Şartları:

 • Zara Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde oturuyor olmak.
 • Ailenin gelirinin TÜİK yoksulluk sınırları altında olması.
 • Sosyal inceleme sonucunda yardım komisyonun belirlediği puanlama sisteminden 100 ve üzeri puan almış olmak.

 

Gıda-Temizlik Malzemesi Yardımı Başvuru Şartları:

 • Muhtarlıktan alınan fakirlik ilmuhaberi,
 • Adrese dayalı hane halkı aile beyan fişi
 • 18 yaş üzeri aile bireylerinin nüfus cüzdanının aslı ve nüfus cüzdan fotokopileri
 • Doldurulmuş başvuru formu.

 

Yakacak (İthal kömür) Yardımından Yararlanma Şartları:

 • Zara Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde oturuyor olmak.
 • Ailenin gelirinin TÜİK yoksulluk sınırları altında olması.
 • Sosyal inceleme sonucunda yardım komisyonun belirlediği puanlama sisteminden 100 ve üzeri puan almış olmak.

 

Yakacak (İthal Kömür) Yardımı Başvuru Şartları:

 • Muhtarlıktan alınan fakirlik ilmuhaberi,
 • Adrese dayalı hane halkı aile beyan fişi
 • 18 yaş üzeri aile bireylerinin nüfus cüzdanının aslı ve nüfus cüzdan fotokopileri
 • Doldurulmuş başvuru formu.